AlsLUG
Aktiviteter Medlemskab Om AlsLUG Projekter FAQ Login

Forholdsregler om Corona

Status i forhold til coronasmitte.dk


?

Vi er nød til at aflyse fysiske aktiviteter.

Se detaljerne her.

Håndhygiejne

Vi har mulighed for håndvask, og har selvfølgelig også håndsprit til rådighed.

Tilmelding til aktiviteter.

Skriv en mail til bestyrelse@alslug.dk senest dagen før, så du er sikker på at der er en ledig plads.

Du kan også komme uanmeldt, men du risikerer at blive afvist i døren, hvis der ikke er ledige pladser.

Deltagere-antal

Vi har besluttet at vi maksimalt har plads 10 personer. i vores lokale, ud fra nedenstående betragtninger.

Skulle vi få brug for ekstra pladser, har vi mulighed for 4 ekstra pladser på gangen udenfor lokalet, men vil helst undgå det.

Vi vil dog til enhver tid ikke lukke flere personer ind, end et eventuelt forsamlings-forbud pålægger os. Sørg derfor for at tilmelde dig på forhånd, for at sikre dig en plads.

Lokale

Vores lokale er ca 49m², om med 4m² per person, må vi være 12 personer i lokalet.

Borde

Der skal være mindst 2 meter mellem personer som sidder stille ved borde over for hinanden. Da bordene er 2 meter på tværs er det ingen problem at overholde. Sideværts skal det være 1 meter imellem, så vi bruger kun hver anden plads.

Der en normalt plads til henholdsvis 10 og 8 personer ved de runde borde, og 3 personer ud mod vinduet.

Men vi reducerer antallet af pladser til at det overholder de gældende afstandskrav.