AlsLUG
Aktiviteter Medlemskab Om AlsLUG Projekter FAQ Login

Oversigt over medlemmer

Her bor nogle af vore medlemmer:

Placeringerne markerer kun området. Ikke de konkrete adresser. Vi værker selvfølgelig om vore medlemmers eksakte adresser.

Map currently unavailable.

Alle danske adresser samles i automatisk efter følgende parametre ud fra fra adresse-oplysnigner i (dawa)[https://dawadocs.dataforsyningen.dk/dok/api]:

  1. Opstillingskreds eller kommune
  2. Kommune oller opstillingskreds
  3. Afstemningsområde
  4. landsbyer/bydele etc med mindst 100 adresser

Nogle kommune og opstillingskreds ikke er identiske, opdeles først i den største kobination, derefter i de mindre. Det sker helt automatisk.

I enkelte tilfælde dækker en opstillingskreds over flere kommuner, som igen dækker over flere opstillingskreds. I disse tilfælde samles 2 kommuner i algoritmen.

Når der er flere end 5 medlemmer i et område, vises mere detaljerede områder.