AlsLUG
Aktiviteter Medlemskab Om AlsLUG Projekter FAQ Login

Ordinær generalforsamling i AlsLUG

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i AlsLUG

Generalforsamlingen afholdes

Torsdag d. 1. september 2022 kl 19:00.

i vores lokale

Bakkensbro Aktivitets- og KulturCenter (Den gamle skole)
Bakkensbro 6
Ullerup
6400 Sønderborg

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1) Valg af ordstyrer.
2) Formandens beretning.
3) Fremlæggelse af regnskab.
4) Indkomne forslag.
5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
6) Valg af revisor.
7) Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hælde senest 2 uger før generalforsamlingen. (§4 stk. 9)

Hele bestyrelsen og vores revisor modtager genvalg.

Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen. (§4 stk. 8 i vedtægterne)

Man skal have været medlem i medlem i mindst 3 måneder, for at have stemmeret. (§4 stk 4)

De komplette vedtægter kan findes her.
https://www.alslug.dk/om/vedtaegter.md

Referat for Alslug generalforsamling d. 2022.09.01 kl 19:00

Tilstede er bestyrelsen og 5 medlemmer.

1) Valg af ordstyrer.

Bestyrelsen foreslår Verner Schrøder. Valgt med aplause.

2) Formandens beretning.

Formanden fremlagde beretningen. Godkendt med aplause.

3) Fremlæggelse af regnskab.

Kassereren fremlagde regnskabet. Godkendt med aplause.

4) Indkomne forslag.

Der var ingen forslag.

5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Jørgen, Per og Henning modtager alle genvalg. Valgt med aplause.

6) Valg af revisor

Agnethe har ved revisonen oplyst at hun modtager genvalg. Valgt med aplause.

7) Eventuelt.

Underskrifter:

Referent: Henning Wangerin

Dirigent: Verner Schrøder