AlsLUG
Aktiviteter Medlemskab Om AlsLUG Projekter FAQ Login

Torsdag 13. maj 2021 kl 19:00 Ekstraordinær generalforsamling

Efter meddelelsen om vores kasserers død, indkaldes derfor i henhold til vedtægternes §5 stk 8 og §4, til ekstraordinær generalforsamling i AlsLUG, for at der kan vælges et nyt bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen har fundet en kandidat til kasserer-posten.

Per Larsen, som har været aktiv i en del år, har sagt ja til at kandidere til posten.

Generalforsamlingen afholdes

Torsdag d. 13. maj 2021 kl 19:00.

På pga corona-restriktionerne udendørs ( husk den varme jakke! ) på:

Bakkensbro Aktivitets- og KulturCenter
Ullerup Skole
Bakkensbro 6, Ullerup
6400 Sønderborg

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1) Valg af ordstyrer og referent.
2) Formandens fremlægning af situationen.
3) Valg af 1 nyt bestyrelsesmedlem.
4) Eventuelt.

Man skal have været medlem i medlem i mindst 3 måneder, for at have stemmeret. (§4 stk 4)

Vedtægterne kan findes her.


Referat for Alslug ekstraordinære generalforsamling d. 2021.05.13 kl 19:00

5 deltagere ved mødet.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer.
  Sten Nielsen Herbst var valgt til ordstyrer of referent.
 2. Formandens fremlægning af situationen.
  Situationen er den at vores kasserer Poul Erik Lauridsen er afgået ved døden sidste søndag og blev bisat i går.
  Foreningen mangler derfor en ny kasser.
 3. Valg af 1 nyt bestyrelsesmedlem.
  Per Finnerup Larsen er enstemmigt blevet valgt som kasserer til AlsLug
 4. Eventuelt.
  Der blev nævnt hvordan vi får udbredt budskabet om FOSS (Fri Open Source Software) endnu mere.
  Der blev nævnt forskellige tiltag blandt andet blogindlæg, videoer og kurser for at fremme udbredelsen.
  Dette ville man tage om på et senere møde hvor man vil kunne brainstorme de forskellige tiltag.

Dirigent og Referent:
Sten Nielsen Herbst

Formand:
Henning Wangerin

Kasserer:
Per F Larsen

Sekretær:
Jørgen Rubæk