AlsLUG
Aktiviteter Medlemskab Om AlsLUG Projekter FAQ Login

Ordinær generalforsamling i AlsLUG

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i AlsLUG

Generalforsamlingen afholdes

Torsdag d. 7. september 2023 kl 19:00.

i vores lokale

Bakkensbro Aktivitets- og KulturCenter (Den gamle skole)
Bakkensbro 6
Ullerup
6400 Sønderborg

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1) Valg af ordstyrer.
2) Formandens beretning.
3) Fremlæggelse af regnskab.
4) Indkomne forslag.
5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
6) Valg af revisor.
7) Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hælde senest 2 uger før generalforsamlingen. (§4 stk. 9)

Hele bestyrelsen og vores revisor modtager genvalg.

Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen. (§4 stk. 8 i vedtægterne)

Man skal have været medlem i medlem i mindst 3 måneder, for at have stemmeret. (§4 stk 4)

De komplette vedtægter kan findes her.
https://www.alslug.dk/om/vedtaegter.md

Online-deltagelse

Vi planlægger igen at kunne koble generalforsamlingen på en video-forbindelse, så du også kan deltage hjemmefra.
Detaljer er udsendt til alle medlemmer følger via mail sammen med den endelige dagsorden.

Referat for Alslug generalforsamling d. 2023.09.07 kl 19:00

Tilstede er bestyrelsen og 2 medlemmer.

1) Valg af ordstyrer.

Bestyrelsen foreslår Verner Schrøder. Valgt med aplause.

2) Formandens beretning.

Formanden fremlagde beretningen. Godkendt med aplause.

Det forløbne år

Så gik der endnu et år. Vi er stadigvæk i efterdønningerne af coronaen.

Vi har haft 12 installfester og 13 linuxaftener. Pythongruppen mødes stadigvæk hver uge.

Vi fik en god aften på Kulturnatten, men eller har det været ret dødt.

Der har lagt fra været så mange til vore arangementer som der var før Corona. Vi skal ha lavet en masse "larm" rundt omkring, så folk bliver opmærksomme på os og open-source igen.

Efter nogle år hvor LugCamp førstvar her, derefter var online, og igen her, var vi i maj (Kr Himmelafrts ferien) en tur sydpå til Bergneustadt, ca 80 km øst for Køln. Oprindeligt var der 5 delatgere herfra. I sidste ende var vi 3 mand som tog derned, til et par hyggelige dage.
Der var store diskutioner om hvem der var den største deltagende LUG, men det kunne jeg afgøre til vores fordel, da vores vedtægter siger at alle som har registreret sig på vores hjemmeside er medlemmer i AsLUG.
Med andre ord: Da næste alle deltagere havde været til LugCamp i Ullerup, var stort set alle medlemmer af AlsLUG.

Det kommende år

Vi har været med til Kulturnat her i 2023. Vi overvejer at deltage på et par hobby-/krea-messer, men er kraftigt udfordret på bemandingen af en stand.
Vi har akut behov for at der er flere som har lyst til at give en hånd med.

Ellers bliver vi ved med installfester og linuxaftener efter der samme tidsplan som hidtil. Mit indtryk er også at Pythongruppen forsætter derudaf. Indtil videre er der er der kryds i kalenderen hen til engang i foråret.

3) Fremlæggelse af regnskab.

Kassereren fremlagde regnskabet. Godkendt med aplause.

4) Indkomne forslag.

Der var ingen forslag.

5) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Jørgen, Per og Henning modtager alle genvalg. Valgt med aplause.

6) Valg af revisor

Agnethe har ved revisonen oplyst at hun modtager genvalg. Valgt med aplause.

7) Eventuelt.

Underskrifter:

Referent: Henning Wangerin

Dirigent: Verner Schrøder